Hoàn thuế

Hoàn thuế

Date: - View: 2927 - By:

 

DỊCH VỤ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Theo quy định mới về hoàn thuế GTGT theo thông tư 130/2016/TT-BTC có hiệu lực từ 1/7/2016 như sau:

Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Áp dụng từ Tháng 6/2016 hoặc quý2/2016 là kỳ cuối cùng trong 12 tháng/4 quý liên tục âm => Mới được hoàn thuế.

Đối với những doanh nghiệp có số thuế luôn âm thì được lựa chọn cho một phần hoặc toàn bộ thực hiện theo 1 trong 2 phương án sau:

Hạch toán vào chi phí trong các kỳ tiếp theo

Bù trừ thuế khác: thuế TNDN, thuế nhà thầu

Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm, trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này. Trường hợp, nếu số thuế giá trị gia tăng lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

Hoàn thuế đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu

Theo khoản 4, điều 1, TT 130/2016: “ Cơ sở kinh doanh trong tháng /quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ bán trong nước thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu. Trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá dịch vụ xuất khẩu được xácđịnh theo tỷ lệ doanh thu. Cụ thể

Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp đối với hàng tạm nhập, tái xuất, hàng hoá xuất khẩu không qua địa bàn hoạt động hải quan

Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Cơ sở kinh doanh trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng phải giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động chưa phát sinh thuế giá trị gia tăng đầu ra của hoạt động kinh doanh chính theo dự án đầu tư thì chưa phải điều chỉnh lại số thuế giá trị gia tăng đã kê khai, khấu trừ hoặc đã được hoàn. Cơ sở kinh doanh phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh sau khi làm đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản thì đối với số thuế GTGT đã được hoàn thực hiện theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản và quản lý thuế; đối với số thuế GTGT chưa được hoàn thì không được giải quyết hoàn thuế. Trường hợp cơ sở kinh doanh chấm dứt hoạt động và không phát sinh thuế GTGT đầu ra của hoạt động kinh doanh chính thì phải nộp lại số thuế đã được hoàn vào ngân sách nhà nước. Trường hợp có phát sinh bán tài sản chịu thuế GTGT thì không phải điều chỉnh lại số thuế GTGT đầu vào tương ứng của tài sản bán ra.

Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế

Các cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế mà chỉ được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp sau:

 Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký theo quy định của luật: Hồ sơ đề nghị hoàn thuế dự án đầu từ nộp từ ngày 01/07/2016 nhưng đến ngày nộp hồ sơ không góp đủ vốn điều lệ.

 Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh.

Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không đảm bảo duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động. Có thể bị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh, thu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01/07/2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm, hàng hoá mà tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư. 

Hồ sơ hoàn thuế GTGT

Văn bản hoàn thuế theo mẫu 01/ĐNHT ( ban hành kèm theo thông tư 130)

Photo tất cả các tờ khai thuế GTGT hàng tháng.

Lập bảng kê tất cả các món lớn hơn 20 triệu thanh toán qua ngân hàng.

Hợp đồng, tờ khai hải quan

Công TNHH Tư Vấn Thuế Tâm Việt là công ty cung cấp dịch vụ thuế với chứng chỉ hành nghề của Tổng cục thuế ban hành. Với đội ngũ kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế có nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi đảm bảo sẽ mang đến cho Quý khách hàng dịch vụ hoàn thuế nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Đặc biệt: Quý khách hàng uỷ quyền cho Chúng tôi làm việc trực tiếp với cơ thuế về vấn đề hoàn  thuế.

Với đội ngũ chuyên gia trên 30 năm làm việc thanh tra thuế sẽ giúp cho việc hoàn thuế của Quý khách hàng nhanh nhất và hiệu quả nhất.

 

Phí dịch vụ sẽ được báo  sau 01 buổi làm việc chi tiết với quý Công ty

Hotline: 0971 076 139 (Mr Tuan)