Ông Nguyễn Đình Bình

Ông Nguyễn Đình Bình

Date: - View: 2222 - By:

Tôi khá hài lòng về dịch vụ và thái độ làm việc chuyên nghiệp của công ty. Tôi sẽ hợp tác với công ty lâu dài.