Ông VÕ VĂN HOÀNG MINH

Ông VÕ VĂN HOÀNG MINH

Date: - View: 1273 - By:

Thành Viên Ban Cố vấn. Ông là Trưởng Ban Kinh Tế Xã Hội của Hiệp Hội Nhựa Thành Phố Hồ Chí Minh. Chuyên gia kinh tế , hơn 40 năm công tác trong ngành nhựa. Ông đạt nhiều giải thưởng về kinh tế khoa học kỹ thuật.