Tin Tức

Trang thiết bị y tế nhập khẩu áp dụng mức thuế giá trị gia tăng nào?

Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn áp dụng mức thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu.

03/05/2017 - 1:54 PM -

Trường hợp cá nhân không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Thuế TNCN là loại thuế quyết toán theo năm, doanh nghiệp phải khấu trừ thuế TNCN đối với cá nhân trong tháng có phát sinh thuế TNCN. Cá nhân đó cuối năm phải có trách nhiệm quyết toán thuế hoặc ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập.

06/08/2016 - 11:34 AM -

Ngành kế toán: từ cam kết WTO đến luật nội

(TBKTSG) - Năm 2007 Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Theo đó, Việt Nam đã mở cửa nhiều ngành dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài. Tuy vậy, từ cam kết đến thực thi là một quãng đường dài. Khó khăn của nhà đầu tư nước ngoài trong ngành dịch vụ kế toán là một ví dụ.

03/05/2017 - 1:58 PM -