chuyển giá

Chuyển giá

Date: - View: 2263 - By:

Vì sao dịch vụ tư vấn Chuyển giá lại quan trọng?

Cùng với việc các công ty đa quốc gia tìm cách cạnh tranh hiệu quả trong thị trường toàn cầu, các giao dịch xuyên quốc gia giữa các công ty liên quan ngày càng tăng về cả số lượng và độ phức tạp.

Trước xu hướng này, các cơ quan thuế trên khắp thế giới đang ngày càng trở nên nhạy cảm với các cách thức mà hoạt động chuyển giá ảnh hưởng đến số thu thuế trong phạm vi từng quốc gia. Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đang ứng phó bằng cách tăng cường hệ thống luật pháp, triển khai các yêu cầu nghiêm ngặt hơn về hồ sơ thuế, và áp dụng các hình thức phạt đối với vi phạm.

Vì sao nên chọn Tavitax làm đơn vị tư vấn?

Việc bố trí các chuyên gia chuyên trách về chuyển giá theo hướng tập trung vào từng ngành và phương pháp tiếp cận đa ngành cho phép chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng các chiến lược chuyển giá hiệu quả và bảo đảm tính tuân thủ.

Chúng tôi cho rằng, đầu tiên và trước hết, bất kỳ hoạt động chuyển giá nào cũng đều phải được thực hiện dựa trên các nguyên tắc vững chắc và có thể bảo vệ được. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tận dụng một phương pháp tiếp cận có tham vấn, tức là chúng tôi luôn xem xét các mục tiêu kinh doanh, yêu cầu hoạt động và thực tiễn hoạt động của khách hàng. Chúng tôi tạo ra hiệu quả về thuế và giảm nhẹ rủi ro về các thách thức tiềm tàng xuất phát từ các cơ quan thuế.

Nhóm Dịch vụ Chuyển giá Toàn cầu của Tavitax có kinh nghiệm hợp tác với khách hàng trong suốt quá trình chuyển giá. Chúng tôi có thể tận dụng được kinh nghiệm tổng hợp của mạng lưới chuyên gia Chuyển giá Toàn cầu bao gồm trên 1.400 chuyên gia tại tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ chủ yếu trên toàn cầu.

Tavitax có thể hỗ trợ khách hàng như thế nào?

Nhóm dịch vụ Chuyển giá của chung tôi bao gồm các dịch vụ sau:

  • Rà soát đánh giá rủi ro
  • Dịch vụ lập hồ sơ và tuân thủ
  • Dịch vụ bảo vệ hồ sơ trước thanh tra thuế
  • Thỏa thuận xác định giá trước
  • Các thủ tục của cơ quan có thẩm quyền
  • Lập kế hoạch chuyển giá
  • Rà soát đặc biệt (Due Diligence)
  • Phân tích Chuỗi cung ứng