Dịch vụ lao động - bảo hiểm

Dịch vụ lao động - bảo hiểm

Date: - View: 1242 - By:

 

DỊCH VỤ LAO ĐỘNG- BẢO HIỂM – CÔNG ĐOÀN

 

TAVITAX gồm những chuyên gia hàng đầu trong tối ưu Thuế doanh nghiệp, nhiều năm công tác tại các Cơ Quan Thuế, đơn vị kế toán, kiểm toán độc lập, lao động. Nhận Tối Ưu Thuế cho doanh nghiệp, Dịch vụ kế toán, Tư vấn thành lập doanh nghiệp, Tư vấn pháp lý, tư vấn lao động tiền lương.

NỘI DUNG DỊCH VỤ LAO ĐỘNG- BẢO HIỂM – CÔNG ĐOÀN

- Dịch vụ khai trình lao động

- Dịch vụ đăng ký công đoàn, thoả ước lao động
- Dịch vụ đăng ký hệ thống thang bảng lương
- Dịch vụ  đăng ký nội  quy lao động

- Dịch vụ đăng ký BHXH, BHYT, BHTN

- Dịch vụ tối ưu BHXH

- Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

 

BẢNG PHÍ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

LAO ĐỘNG (Người)

ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG (VNĐ)

BHXH, BHYT, BHTN (VND)

Thủ tục đăng ký lao động, BHXH, BHYT, BHT

Thời gian hoàn thành hồ sơ 20 ngày

Tư vấn tối ưu BHXH

Từ 01 đến 05

 

1.500.000

500.000

Từ 06 đến 10

 

1.800.000

800.000

Từ 11 đến 15

 

2.000.000

1.200.000

Từ 16 trở đi

2.200.000

2.200.000